Menu
Vaša košarica


Pravna obavijest primateljima e-pošte

Tvrtka ADRIA PROFIX HRVATSKA d.o.o., Kutnjački put 11, 10000 Zagreb, matični broj: 1414186, OIB: 10117879178, vlasnik je ovog e-maila zajedno s prilozima (u daljnjem tekstu: dokument) . Dokument je poslovna tajna povjerljive prirode i namijenjen je samo navedenim adresatima. Ako ste ovaj dokument primili pogreškom, odmah obavijestite pošiljatelja, vratite mu dokument i uništite ga. Bilo koja neovlaštena uporaba, otkrivanje, objavljivanje, kopiranje ili distribucija ovog dokumenta, njegovog dijela ili sadržaja zabranjena je.

Niti ADRIA PROFIX HRVATSKA d.o.o., niti podružnica niti bilo koja od njegovih podružnica ili kontrolnih društava nije odgovorna za izmijenjeni, izmijenjeni ili krivotvoreni dokument. E-pošta sa svim privitcima skenira se antivirusnim programom.

Dodatne informacije mogu se dobiti na adresi ADRIA PROFIX HRVATSKA d.o.o., Kutnjački put 11, 10000 Zagreb, Hrvatska ili e-poštom: [email protected].